ReHeppa®

ReHeppa®- ohjelma on kehitetty erityisesti päihde- ja rikoskierteessä olevien nuorten auttamiseen, mutta se soveltuu erinomaisesti punaiseksi langaksi kaikkeen hevosavusteiseen toimintaan. Alla näet noudattamamme 12 Kavionaskelta®- ohjelman ja esimerkkejä, mitä kaikkea askeleet voivat pitää sisällään. Askeleet voi käydä läpi omassa järjestyksessä ensimmäisen askelen jälkeen , kunhan turvalliset tallisäännöt on käyty läpi heti alussa Kaikilla meillä on omanlaisemme, yksilöllinen polku.

12 Kavionaskelta®

1.

Päätös

Päätös askelten aloittamisesta. Palvelusuunnitelman tai vastaavan tekeminen. Voidaan myös vapaamuotoisesti miettiä asiakkaan kanssa tavoitteita, jos varsinaista suunnitelmaa ei tehdä. Tavoitteet kirjataan päiväkirjaan, jota täytetään joka kerta. Talliin, henkilökuntaan ja talliympäristöön tutustuminen, hevosten esittely ja ehkä valitaan ”oma” hevonen. Oma päiväkirja, jota täytetään joka kerta. Päiväkirjaa voi täyttää kirjoittaen, piirtäen, ottamalla valokuvia , lehtileikkeillä. Jokainen valitsee itsellensä sopivan tavan.

2.

Rajat

Miksi tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja rajoja? Mietitään , mistä turvallisuus koostuu ja mikä tekee turvallisuuden tunteen. Tallin säännöt. Keskustellaan tallin arvoista ja samalla mietitään asiakkaan omia arvoja. Mietitään yhteiset säännöt toiminnalle ja sitoudutaan niihin. Tarkkaillaan, miten hevonen osoittaa rajansa ja minkälaisia sääntöjä hevosilla on keskenään.

3.

Päiväohjelma

Rutiinien tuoma turva. Lepo, ravinto ,puhtaus, liikunta, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, käydään läpi näiden ja vuorokausirytmin tärkeys. Tallitöitä, karsinoiden siivousta, ruokintaa, hevosen harjaamista/pesua ym.

4.

Hyvinvointi

Hevosen terveydestä huolehtiminen, hoivaamisen tärkeys, omasta terveydestä huolehtiminen. Mikä kaikki vaikuttaa terveyteen? Voidaan esim mitata hevosen lämpö, kuunnella mahaäänet, tarkkailla hevosta ja selvittää, mistä tietää, onko se terve vai sairas.

5.

Tunnetaidot

Mitä hevonen ajattelee?Tunteiden tunnistaminen, tunnetaidot, tarkkaillaan hevosia ja niiden ilmeitä, eleitä. Mietitään mistä ne kertovat ja miten hevonen ilmaisee itseään. Mitä kehonkieli kertoo? Miten itsellä sama tunne ilmenee? Esim tunnekortit käytössä. Missä tunne tuntuu? Piirrä hevoseen/ratsastajaan (päiväkirjassa)

6.

Tunteiden hallitseminen

Tunteiden hallitseminen. Jatketaan 5.askeleen teemalla ja mietitään, miten hevonen voi hallita tunteitaan (esim sijaistoiminnot, mikä niissä hyvää/huonoa), kuinka hevonen voi kertoa tunteistaan? Joutuuko hevonen sietämään pettymystä? Miksi en saa suuttua hevoselle? Milloin hevonen pettyy?

7.

Laumassa

Hevonen laumassa, sosiaaliset suhteet , kaveritaidot, Hierarkia. Tarkkaillaan hevosia yhdessä ja mietitään niiden käytöstä. Verrataan ihmisiin ja mietitään, miten ryhmässä tulee toimia.

8.

Erilaiset hevoset

Hevosten rodut, värit ym Erilaisuus, ulkopuolisuus Kiusaavatko hevoset? Kiusaaminen ja siihen puuttuminen

9.

Pelot ja traumat

Mitä hevonen pelkää? Minkälaisia traumoja hevoselle voi tulla? Miten ne ilmenevät? Menneisyyden kokemukset ja niistä selviäminen, pelot Selviytymistaidot, tukiverkosto, vahvuudet.

10.

Ohjat omiin käsiin

Miten hevonen sanoo ei? Miten hevonen pitää huolen omasta tilastaan? Saako hevonen valita? Oma tila, omat rajat, hyvä johtajuus. Minä päätän, ohjat omiin käsiin!Oikeus valita itse. Opetellaan sanomaan ei.

11.

Vastuu

Ihmisen vastuu hevosen hyvinvoinnista, sitoutuminen, vastuu omasta elämästä, vastuu muista.

12.

Haaveet

Haaveileeko hevonen? Mistä hevonen unelmoi? Omat haaveet, tulevaisuus, Koulutus, ammatti ym mitä jatkossa?

.